preloader
product-view
product-view
product-view

BIM 5D

Cũng như 3D và 4D, có khá nhiều phần mềm chuyên dụng hỗ trợ các bạn bên cạnh các phần mềm làm mô hình 3D. Để làm 5D chẳng hạn, có một số đồng chí như Causeway, CostX, Vico… Dĩ nhiên phần 5D này phải được phụ trách bởi kỹ sư dự toán (estimating engineer).