preloader
product-view
product-view
product-view

Các loại module trong Grasshopper

Grasshopper sử dựng một hệ thống các mô-đun vô cùng đa dạng mà có thể kết nối với nhau để tạo ra một “Lịch sử rõ ràng” cho mô hình. Có 3 loại mô-đun chính : Các Parameter chứa dữ liệu (giá trị). Các khối cấu trúc Component. Các tiện ích utility và công cụ đặc biệt khác, gọi là special.