preloader
product-view
product-view
product-view

Navisworks Manage – Công cụ dành cho người quản lý dự án thời đại BIM

Là những người làm quản lý dự án chúng ta không thể không biết tới BIM và những công cụ hỗ trợ BIM được. Trong số những Bim Tools dành cho nhà quản lý dự án có Navisworks Manage.