preloader
product-view
product-view
product-view
product-view

Quét sang BIM | Dịch vụ Point Cloud tới BIM

Chúng tôi cung cấp Mô hình BIM được xây dựng theo thông số và chính xác và Mô hình CAD 2D mô tả các đường ống, tường, tấm, mặt phẳng mái, mặt tiền và cảnh quan trong và xung quanh tòa nhà. Chúng tôi cung cấp các mô hình có LOD 100 đến 500 cho khách hàng của mình bao gồm tất cả các Phần tử Kiến trúc, Kết cấu, MEPFP cùng với Phát hiện xung đột cho các Dự án Cải tạo, Tân trang, Trang bị thêm hoặc Tái thiết của họ.