preloader
dashboard

Tổng Quan Về Phần Mềm BIM

BIM (Building Information Modeling)

BIM (Building Information Modeling) là một quy trình tiên tiến được ứng dụng trong ngành xây dựng (AEC) dựa trên các mô hình 3D kỹ thuật số được sử dụng xuyên suốt vòng đời của một dự án thiết kế, hạ tầng và xây dựng.

 • Quản lý dữ liệu tập trung

  Với BIM, mọi thứ sẽ diễn ra một cách tự động và chính xác, bạn chỉ cần tập trung vào chất lượng của các mô hình thiết kế 3D.

 • Thiết kế mô hình trực quan

  Chủ đầu tư sẽ dễ dàng có được một cái nhìn trực quan nhất về dự án, đội ngũ thiết kế kết cấu, MEP... dễ dàng phát hiện các xung đột, thiết kế tối ưu các chi tiết trong không gian của tòa nhà

 • Tiết kiệm chi phí - thời gian

  Giảm thiểu các khoảng phát sinh về chi phí lẫn thời gian làm việc với việc quản lý dữ liệu đồng nhất, tránh mất mác trong quá trình lưu trữ và quản lý tài liệu.

 • Tăng khả năng cộng tác

  BIM giúp sự liên kết giữa các phòng ban trở nên chặt chẽ hơn, từ thiết kế kiến trúc, kết cấu, MEP, dự toán... tất cả đều làm việc trên một mô hình thống nhất

Sản Phẩm / Dịch Vụ

Tất Cả Sản Phẩm / Dịch Vụ Của Chúng Tôi

Đối tác

Chúng Tôi Tự Hào Khi Có Sự Tham Gia Của Các Đối Tác

Đối tác 1
BIM Nâng cao
qưerwer
123123
23423412

Liên hệ

Vui Lòng Cung Cấp Thông Tin. Chúng Tôi Sẽ Liên Hệ Với Bạn.