preloader

BIM Company

Vietnam BIM Network được sinh ra để tạo nên sự đồng thuận trong cộng đồng người hành nghề BIM về phương pháp, định dạng, văn hóa làm việc. Xây dựng một môi trường trao đổi dữ liệu, trao đổi t

 • Địa chỉ
  • Studio 76d, Riley Ford, North Michaelchester, CF99 6QQ
 • Email
  • hello@agico.com
  • info@example.com
 • Số điện thoại
  • (+091) 413 554 8598
  • (+091) 413 554 8599

Liên hệ

Vui Lòng Cung Cấp Thông Tin. Chúng Tôi Sẽ Liên Hệ Với Bạn.